Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Molen van Hol, Bilwijkerweg 121

Wipmolen gelegen aan de Bergvliet. Gebouwd in 1620 om de polder Bergambacht te bemalen en het water te lozen op de Hollandse IJssel. In 1878 werd de taak van de molen overgenomen door het stoomgemaal P. J. Smits, thans woonhuis “Aletta” aan de Provincialeweg. De molen is als woonhuis in gebruik genomen door de familie Hol.