Tekstvak: Historische Vereniging Haastrecht

Het melkhuisje aan de Provincialeweg Oost tegenover huisnummer 13. Een losstaand rechthoekig gebouwtje met een trapgeveltje. Aan de achterkant is een houten aanbouw. Het huisje is in rode halfverband rode bakstenen met een dak van verbeterde Hollandse dakpannen. Volgens de kenners gebouwd omstreek 1925.